1.4 juta pelawat

RM260 juta hasil jualan

TERIMA KASIH KEPADA SEMUA!
JUMPA LAGI DI MAHA 2024!

Keselamatan Makanan untuk Masa Depan

“Sistem makanan yang cekap dan berdaya tahan pada masa hadapan berpotensi meningkatkan pendapatan kepada pengeluar makanan di sepanjang rantaian makanan serta mampu menyediakan makanan berkhasiat dan mampu milik selaras dengan teras teras rangka kerja Keselamatan Makanan Negara”
(Dasar Agromakanan Negara 2021-2030)

YB DATUK SERI DR. RONALD KIANDEE
Menteri Pertanian & Industri Makanan

PENAJA TAJUK
RAKAN PLATINUM
RAKAN BERLIAN
RAKAN PERAK
RAKAN-RAKAN STRATEGIK
Dianjurkan oleh

Agensi Sokongan

Tempat Rasmi

4 - 14 OGOS 2022